TIROSS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Starym informuje, że wprowadzone do obrotu urządzenie przenośna kuchenka TS-264 EAN: 5901698503970, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 z dnia 9 marca 2016r w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe oraz uchylenia dyrektywy 2009/142/WE z uwagi na fakt, że wartości temperatury powierzchni naboju z gazem przekroczyły maksymalną dopuszczalną temperaturę oraz różnica temperatur między temperaturą otoczenia, a powierzchnią urządzenia przekracza maksymalną dopuszczalną różnicę temperatur, w związku z czym stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników z uwagi na możliwość poparzenia. Powyższe ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  • Rejestracja

Rejestracja nowego konta